Peranan Ibu Bapa Dalam Mengawal Penggunaan Telefon Pintar Dalam Kalangan Remaja

Tajuk : Peranan Ibu Bapa Dalam Mengawal Penggunaan Telefon Pintar Dalam Kalangan Remaja. 

Pada zaman pascakemerdekaan ini, penggunaan telefon pintar dalam kalangan masyarakat terutamanya remaja semakin berleluasa dari hari ke hari selari dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi di negara kita bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Pada perspektif saya, telefon pintar merupakan suatu teknologi yang berharga dan harus digunakan dengan sebaiknya agar kita dapat menikmati maslahatnya yang sebenar.Namun, pada hari ini sering kali timbulnya isu telefon pintar menjejaskan prestasi remaja dalam pelajaran dan mengabaikan tugasan seharian. Berdasarkan kajian Kementerian Pembangunan Keluarga dan Wanita, masalah penggunaan telefon pintar ini berpunca daripada kurangnya perhatian daripada ibu bapa menyebabkan anak-anak mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang anak mahupun pelajar.Dalam konteks ini,anak-anak menghabiskan masa yang lama dengan  bermain atau mengakses telefon pintar.Oleh yang demikian,pihak ibu bapa haruslah memainkan peranan yang drastik untuk mengawal penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak mereka supaya tidak mendatangkan implikasi negatif kepada remaja.Persoalan yang sering berlegar-legar di gawang pemikiran kita ialah bagaimanakah peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak-anak?

Pada hemat saya, antara peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak mereka adalah dengan mengehadkan waktu penggunaan telefon pintar. Hal ini dikatakan demikian kerana, dengan mengehadkan penggunaan telefon pintar, sudah pasti anak-anak akan mengisi masa lapang mereka dengan perkara yang lebih berfaedah kerana masa itu emas. Sebagai contohnya,ibu bapa boleh mengehadkan waktu anak-anak menggunakan telefon pintar tiga jam sehari. Kesannya, anak-anak akan patuh kepada arahan ibu bapa mereka dan mencuba untuk menggunakan peluang bermain telefon pintar dengan sebaiknya. Anak-anak akan lebih menghargai penggunaan telefon pintar dengan hanya menggunakannya untuk mencari rujukan dalam internet tentang pelajaran di sekolah. Oleh yang demikian,telefon pintar akan memberikan impak yang positif kepada anak-anak dan ibu bapa kerana tidak perlu menggunakan dana membeli buku rujukan sebaliknya hanya mencari di hujung jari. Konklusinya,jelaslah bahawa dengan mengehadkan waktu penggunaan telefon pintar,prestasi anak-anak dalam pelajaran akan meningkat.

Beralih kepada perspektif yang lain pula, ibu bapa juga haruslah mengawasi anak-anak semasa menggunakan telefon pintar.Hal ini dikatakan demikian kerana,remaja pada hari ini yang mengalami proses peralihan zaman kanak-kanak ke zaman remaja sudah berani membuka laman-laman sesawang yang berunsur negatif. Sebagai contohnya,ibu bapa seyogianya menyekat laman-laman sesawang lucah dalam telefon anak-anak agar minda mereka tidak tercemar dengan kemungkaran dan maksiat. Ibu bapa tidak boleh memandang enteng tentang perkara perkara ini kerana remaja sangat mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan akan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian seperti mencuri,membuli dan merompak kerana orang tua-tua ada berpesan, mencegah lebih baik daripada mengubati. Mereka perlulah sentiasa mengawasi penggunaan telefon pintar anak-anak pada setiap masa sebelum nasi menjadi bubur. Kesannya, anak-anak  dilengkapi dengan rohani, jasmani, emosi yang mantap dan sahsiah diri yang cemerlang dapat dibentuk. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak amat penting dalam memastikan mereka tidak menyalahgunakan teknologi yang ada dalam menjadikan diri mereka lebih dewasa dan berakhlak mulia.

Jika ditinjau dari aspek yang berbeza, ibu bapa juga perlu memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana, agama dapat mengelakkan diri anak-anak daripada terlibat dalam perkara negatif yang terkandung dalam telefon pintar. Anak-anak yang mempunyai pegangan agama yang kukuh dapat mengawal diri mereka daripada terlibat dalam penyalahgunaan telefon pintar.Sekiranya mereka tidak mempunyai keimanan yang kukuh sudah pasti mereka akan terlibat dalam melayari laman-laman porno dan menghubungi rakan-rakan yang berlainan jantina tanpa menjaga batas-batas pergaulan. Memetik kata-kata daripada Dr Fadzilah Kamsah, pakar motivasi negara “Agama ialah pegangan hidup,seseorang yang hidup tanpa agama diibaratkan seperti hidup tanpa tujuan”. Jelaslah bahawa, ibu bapa haruslah memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh mengundang mereka dalam masalah kebobrokan sosial pada hari ini.

Sementelahan itu, ibu bapa juga haruslah menasihati anak-anak untuk menggunakan telefon pintar secara bijak. Hal ini dikatakan demikian kerana, anak-anak mereka yang masih setahun jagung tidak mengetahui cara menggunakan telefon pintar dengan baik. Sesetengah daripada mereka juga masih tidak dapat membezakan antara perkara yang baik ataupun buruk. Sebagai contohnya, ibu bapa haruslah menasihati anak-anak supaya menggunakan telefon pintar yang diberikan ke arah kebaikan seperti penggunaan dalam memudahkan proses pembelajaran di sekolah. Misalnya, anak-anak boleh menggunakan telefon pintar itu bagi tujuan menggunakan laman Frog VLE dan program i-Tutor dalam memudahkan pembelajaran mereka.Sekiranya mereka tidak mendidik anak-anak sejak kecil lagi sudah pasti mereka akan banyak terpengaruh dengan perkara-perkara yang merugikan mereka kerana pepatah ada menyebut, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Oleh yang demikian,ibu bapa sepatutnya membentuk jati diri yang mantap dan sahsiah diri yang unggul dalam diri anak-anak kerana anak-anak diibaratkan seperti sehelai kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkan kehidupan mereka. Memang tidak dapat dinafikan bahawa anak-anak akan menggunakan telefon pintar dengan bijak jika ibu bapa memberikan mereka nasihat yang baik.

Konklusinya, kita dapat lihat bahawa terdapat banyak peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk mengawal penggunaan telefon pintar dalam kalangan anak-anak mereka. Ibu bapa merupakan cerucuk utama dalam sesebuah institusi keluarga dalam membentuk budaya kehidupan yang positif dan tidak boleh bersikap seperi enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing untuk mendidik anak-anak menjadi modal insan yang cemerlang dan berakhlak mulia. Sewajarnya ibu bapa perlu saling memainkan obligasi mereka secara holistik dalam pelbagai aspek agar anak-anak mereka tidak menyalahgunakan kemudahan dan keselesaan yang diberikan kepada mereka kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pepatah Arab ada mengatakan “mengharapkan kejayaan tanpa adanya usaha diibaratkan seperti mengharapkan kapal berlayar di atas daratan”.

.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s